คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด

ตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

ตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 00.01น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 23.00น.
  - ผู้สมัครที่มีบัตร ATMของธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment (ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย/ธนาคารยูโอบี/ธนาคารธนชาต/ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย/ธนาคารมิซุโฮ) สามารถเลือกชำระเงินเครื่อง ATM ดังกล่าว และเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip)ไว้เป็นหลักฐานด้วย
  - ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)ของธนาคารที่เข้าร่วม Cross Bank Bill Payment (ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารทหารไทย/ธนาคารยูโอบี/ธนาคารธนชาต/ธนาคารออมสิน/ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย/ธนาคารเกียตินาคิน/ธนาคารทิสโก้/ธนาคารซิตี้ แบงค์ เอ็น เอ)

*** ผู้สมัครสอบไม่สามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์เซอวิส และ เคาเตอร์ธนาคารได้ ***
  การสมัครสอบจะมีผลสมบรูณ์ เมื่อชำระค่าธรรเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายใน วัน เวลาทีกำหนด

คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

ตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 320 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าบริการธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 20 บาท (กรณีใช้บริการธนาคารอื่น นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ่นสูงสุด ไม่เกิน 5 บาท ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเมื่อไร และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด

ตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายใน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com หัวข้อ "ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ" และสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ทางเว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com หัวข้อ “ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ” ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โทร 063-2379888 ในวันเวลาราชการ

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. โทร. 063-2379888 ในวันและเวลาราชการ

คำถาม : วิธีการอัปโหลดภาพติดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทำอย่างไร

ตอบ :สามารถทำได้ 2วิธี คือผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านโทรศัพท์มือถือ วิธีและขั้นตอนการทำสามารถทำตาม "วิธีการอัปโหลดไฟล์"

คำถาม : พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแล้วไม่แสดงไฟล์หรือดาวโหลดไม่ได้หรือแสดงข้อผิดพลาด

ตอบ : ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและคลิกยืนยันเพื่อระบุว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติและกดที่ปุ่มค้นหาลองใหม่อีกครั้ง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center063-2379888

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. และ ส-อ เวลา 8.30-16.30 น.

Line :@DlaApplicant2562

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 16/07/2562