เมนูหลัก

ตรวจสอบสถานที่สอบภาค ค.
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
 
*กรณี "ไม่พบข้อมูล" อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการกรอกซ้ำใหม่อีกครั้ง*

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center063-2379888

ในช่วงเวลาจ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. และ ส-อ เวลา 8.30-16.30 น.

Line :@DlaApplicant2562

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 28/10/2562